Elegoo 8K Water Washable Resin 1 kg – Space Grey

(1 kundeanmeldelse)

Som certificeret forhandler af Elegoo (Se certifikat her), kan du hos os anskaffe dig Elegoo 8K Water Washable Resin 1 kg med følgende egenskaber: Høj præcision, lavt svind, lav viskositet, god flydeevne, sikkert at benytte og er velegnet til præcisionsmodelprint og komplekse prototyper på de fleste DLP/LCD 3D printere.

Ikke på lager

412,00 kr. inkl. moms (329,60 kr. ekskl. moms)

Beskrivelse af Elegoo 8K Water Washable Resin:

8K vandvaskbar resin med lyse og imponerende farver. Fremragende dimensionstolerance og lav krympning sikrer højpræcise printede modeller med utroligt glatte overflader, fine detaljer og nøjagtige dimensioner.

Dette resin er meget populært, både fordi det ikke lugter nær så meget som vores andet resin, og så behøver du ikke en vaskestation til det.

Hastighed & ydeevne

Viskositet
200~400mPa·s
Densitet
1.05~1.25g/cm³ (målt ved 25℃)
Hårdhed (Shore D)
80-85D
Slagstyrke (j/m)
68±10%
Trækbrudstyrke (MPa)
24.39±10%
Trækmodul
327.7±10%
Maksimal kraft (KGF)
103.5±10%
Deformation ved maksimal kraftpunkt (mm)
5.66±10%
Forlængelse ved flydepunkt (%)
5.37±10%
Forlængelse ved brud (%)
10±10%
Maksimal bøjningsstyrke (MPa)
28.08±10%
Bøjningsmodul (MPa)
760.53±10%

1 anmeldelse af Elegoo 8K Water Washable Resin 1 kg – Space Grey

  1. S.E.Pedersen

    Super flotte og detaljerede prints og krymper stort set ikke….utrolig let at vaske af i lunkent vand…kan kun anbefale dette resin

Tilføj en anmeldelse af varen

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Relaterede varer

Sikkert at benytte

​Vandopløselig, minimal lugt, minimal hudirritation, ingen behov for dyr IPA, bare skyl med postevand eller læg i blød i kort tid for at rense dine 3D-udskrifter. Det er sikrere at bruge og forbedrer din effektivitet samtidig med, at du sparer på dit budget ved at reducere efterbehandlingstiden.

Høj præcision og lavt svind

Elegoo’s forskningsteam udfører omfattende forskning og tests for at verificere den lave volumenkrympning og høje nøjagtighed af de 8K vandopløselige resin under fotokureringen, inden de frigives til offentligheden. Fremragende dimensionstolerance og lav krympning sikrer højpræcise printede modeller med utroligt glatte overflader, fine detaljer og nøjagtige dimensioner.

Lav viskositet og god flydeevne

Med god flydeevne kan resin hurtigt flyde til området mellem modellen og slippefilmen, hvilket forbedrer succesraten for print og reducerer printtid. Samtidig er det nemmere at rense resinbeholderen og slippe modellen fra FEP-filmen på grund af den lave viskositet.

Bredt udvalg af applikationer

Velegnet til præcisionsmodelprint og kompleks prototyping med de fleste DLP/LCD 3D printere.
Printet-paa-Elegoo-Saturn-3-Ultra-Print-fra-kunde

Information om sikkerhed og fare

Anvendelsesnote: Vandet, der bruges til at vaske de vandvaskbare harpiksmodeller, må ikke hældes direkte i kloaksystemet eller i en vask. For ikke at skade miljøet skal det placeres i sollys, så harpiksen, der er tilbage i vandet, hærder helt.

Resin sikkerhed symboler

Sikkerhedssætninger:
P101 – Hvis der er behov for lægehjælp, skal du have produktbeholderen eller etiketten ved hånden.
P102 – Opbevares utilgængeligt for børn.
P201 – Indhent særlige anvisninger før brug.
P261 – Undgå at indånde støv / røg / gas / tåge / dampe / spray.
P272 – Kontamineret arbejdstøj må ikke bæres uden for arbejdspladsen.
P273 – Undgå udslip til miljøet.
P280 – Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
P391 – Opsaml spild.
P302+P352 – Efter kontakt med huden: Vask med rigelige mængder vand.
P308+P313 – I tilfælde af eksponering eller hvis påvirket: Søg lægehjælp/opmærksomhed.
P333+P313 – Hvis der opstår hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp.
P362+P364 – Tag forurenet tøj af og vask det før genbrug.
P405 – Opbevares under lås.
P501 – Indholdet/beholderen bortskaffes til indsamlingssted for farligt affald eller specialaffald.

Faresætninger:
H317 – Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H360FD – Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
H410 – Meget giftig for vandlevende organismer med langvarige virkninger.
EUH 211 – Advarsel! Sprøjtning kan danne farlige dråber, der kan indåndes. Indånd ikke aerosol eller tåge.

Skal vi hjælpe dig videre?

Hvis du har brug for vores hjælp, er du velkommen til at sende os en henvendelse gennem formularen herunder. Du kan også altid kontakte os på telefon eller mail.

Skriv til os

Kontakt os ang. lagerstatus

Produktet er ikke på lager, men du er velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for svar på hvornår produktet er på lager igen.

Modtag 10 % på filament & resin

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få straks en rabatkode på 10 % til filament og resin – det perfekte brændstof til dine kreative projekter! Vilkår og betingelser gælder.

Billede af filament og resin

Rabatkoden sendes øjeblikkeligt til din indbakke ved tilmelding, og gælder kun ved første køb.

🔥 Få din rabatkode nu ➡️