Elegoo ABS-like Resin 1 kg – Mint Green

Vi er certificeret forhandler af Elegoo (Se certifikat her), og hos os kan du købe denne Elegoo ABS-lignende resin, som er enormt stabil og hærder hurtigt. Dette ABS-lignende resin er designet til at reducere printtiden betydeligt med sin fremragende fluiditet.

På lager

Original price was: 300,00 kr..Current price is: 240,00 kr..

På lager

-
+

Beskrivelse af Elegoo ABS-like Resin:

ABS-lignende resin, som er enormt stabil og hærder hurtigt. Dette ABS-lignende resin er designet til at reducere printtiden betydeligt med sin fremragende fluiditet.

Hastighed & ydeevne

Viskositet
150-250 MPa·s
Absorptionsbånd
385 nm-410 nm (bølgelængde)
Tørhed
1,05-1,25 g/cm3
Hårdhed (Shore D)
75D
Trækbrudstyrke (MPa)
30-52 MPa
Trækmodul
1,779-2,385 MPa
Termisk deformationstemperatur
80°C
Bøjningsstyrke (MPa)
40-70 MPa
Bøjningsmodul (MPa)
1,882-2,385 MPa
Volumenkrympning
3,72-4,24%
Lineær krympning
1,05-1,35%
Glasovergangstemperatur
100°C
Slagbrudsstyrke for indhak
41-48 j/m
Holdbarhed
2 år

Anmeldelser

Der er endnu ikke nogle anmeldelser.

Vær den første til at anmelde “Elegoo ABS-like Resin 1 kg – Mint Green”

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Relaterede varer

Unikke funktioner ved Elegoo ABS-like Resin

Hurtig hærdning og fremragende stabilitet

​Elegoo 405 nm Rapid Resin blev designet til at reducere printtiden betydeligt med sin fremragende fluiditet. Samtidig garanterer dens store stabilitet og korrekte hårdhed en bekymringsfri printoplevelse og vellykkede print.

 

Lyse og imponerende farver

​​Med høje kvaliteter af pigmenter og fotoinitiatorer inde i Elegoo UV-hærdende resin får modellerne, der er printet med resin, en meget ren og forbløffende farveeffekt.
Elegoo ABS-like resin som du kan købe hos 3D Printeq
Elegoo ABS-like resin som du kan købe hos 3D Printeq

Lav krympning og høj præcision

Elegoo fotopolymer resin er specielt designet til at reducere volumenkrympning under fotoudhærdningsprocessen, hvilket sikrer høj præcision af printmodellen med en glat finish.

Ønsker du en 3D printer til dit resin?

Bred anvendelse

​​Med de fremragende præstationer er Elegoo standard resin velegnet til de fleste DLP/LCD 3D-printere. Fungerer bedst med LCD 3D printere.
 

Sikker emballage

Lækagesikker flaske, fuldt indpakket med en plastikboblepose og en udsøgt designet pakkeæske, der sikrer, at resinen forbliver, hvor det hører hjemme.
Elegoo ABS-like resin som du kan købe hos 3D Printeq

Information om sikkerhed og fare

Anvendelsesnote: Vandet, der bruges til at vaske de vandvaskbare harpiksmodeller, må ikke hældes direkte i kloaksystemet eller i en vask. For ikke at skade miljøet skal det placeres i sollys, så harpiksen, der er tilbage i vandet, hærder helt.

Resin sikkerhed symboler

Sikkerhedssætninger:
P101 – Hvis der er behov for lægehjælp, skal du have produktbeholderen eller etiketten ved hånden.
P102 – Opbevares utilgængeligt for børn.
P201 – Indhent særlige anvisninger før brug.
P261 – Undgå at indånde støv / røg / gas / tåge / dampe / spray.
P272 – Kontamineret arbejdstøj må ikke bæres uden for arbejdspladsen.
P273 – Undgå udslip til miljøet.
P280 – Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
P391 – Opsaml spild.
P302+P352 – Efter kontakt med huden: Vask med rigelige mængder vand.
P308+P313 – I tilfælde af eksponering eller hvis påvirket: Søg lægehjælp/opmærksomhed.
P333+P313 – Hvis der opstår hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp.
P362+P364 – Tag forurenet tøj af og vask det før genbrug.
P405 – Opbevares under lås.
P501 – Indholdet/beholderen bortskaffes til indsamlingssted for farligt affald eller specialaffald.

Faresætninger:
H317 – Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H360FD – Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
H410 – Meget giftig for vandlevende organismer med langvarige virkninger.
EUH 211 – Advarsel! Sprøjtning kan danne farlige dråber, der kan indåndes. Indånd ikke aerosol eller tåge.