Elegoo ABS-like Resin V2.0 – 1 kg – Grey

Vi er certificeret forhandler af Elegoo (Se certifikat her), og hos os kan du købe denne Elegoo ABS-lignende resin V2.0, som er enormt stabil og hærder hurtigt. Uanset om det er til bordmodeller eller industrielle dele, der kræver styrke og sejhed, giver Elegoos ABS-Like Resin V2.0 den pålidelighed og ydeevne, du har brug for. Den passer perfekt til Elegoo resin 3D printere.

På lager

Original price was: 348,75 kr..Current price is: 279,00 kr..

På lager

-
+

Beskrivelse af Elegoo ABS-like Resin V2.0:

Oplev en uovertruffen holdbarhed og modstandsdygtighed med Elegoo´s ABS-Like Resin V2.0. Inspireret af ABS termoplastiske materialer, tilbyder denne harpiks enestående sejhed, fremragende slagstyrke og imponerende mekaniske egenskaber.

Kompatibel med de fleste LCD 3D-printere, der anvender 405 nm UV-lyskildeteknologi, har denne harpiks en bred vifte af anvendelser. Uanset om det er til bordmodeller eller industrielle dele, der kræver styrke og sejhed, giver Elegoo´s ABS-Like Resin V2.0 den pålidelighed og ydeevne, du har brug for.

Hastighed & ydeevne

Shore-hårdhed(D)
85-87D
Viskositet (mPa-s)
600-800MPa·s
Absorptionsbånd
355nm-410nm
Tørhed
1.05-1.13g/cm3<br />
Trækbrudstyrke (MPa)
38.36±10%
Bøjningsstyrke (MPa)
44.15±10%
Forlængelse ved flydepunkt (%)
7.22±10%
Forlængelse ved brud (%)
35.44±10%
Maksimal kraft (KGF)
162.76±10%
Deformation af det maksimale kraftpunkt (mm)
6.80±10%<br />
Slagbrudsstyrke (j/m)
454.37±10%

Anmeldelser

Der er endnu ikke nogle anmeldelser.

Vær den første til at anmelde “Elegoo ABS-like Resin V2.0 – 1 kg – Grey”

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Relaterede varer

Unikke funktioner ved Elegoo ABS-like Resin

Ideel til fremstilling af hårdføre industrielle dele

Med sin ekstreme ridsefasthed og evne til at modstå brud leverer den robuste komponenter og tillader endda præcis boring af huller, hvilket gør den ideel til fremstilling af hårdføre industrielle dele.

Elegoo ABS-LIke Resin v2.0
Elegoo ABS-LIke Resin v2.0

Hurtig hærdning & minimal vedhæftning til FEP-filmen

Denne avancerede harpiks sikrer ikke blot styrke, men også enestående håndterbarhed og hurtig hærdning. Den glider let og hurtigt tilbage i form, hvilket markant reducerer printtiden og forbedrer succesraten for modeltryk. Dertil kommer, at harpiksen har minimal vedhæftning til FEP-filmen, hvilket gør arbejdet mere problemfrit.

Ønsker du en 3D printer til dit resin?

Information om sikkerhed og fare

Anvendelsesnote: Vandet, der bruges til at vaske de vandvaskbare harpiksmodeller, må ikke hældes direkte i kloaksystemet eller i en vask. For ikke at skade miljøet skal det placeres i sollys, så harpiksen, der er tilbage i vandet, hærder helt.

Resin sikkerhed symboler

Sikkerhedssætninger:
P101 – Hvis der er behov for lægehjælp, skal du have produktbeholderen eller etiketten ved hånden.
P102 – Opbevares utilgængeligt for børn.
P201 – Indhent særlige anvisninger før brug.
P261 – Undgå at indånde støv / røg / gas / tåge / dampe / spray.
P272 – Kontamineret arbejdstøj må ikke bæres uden for arbejdspladsen.
P273 – Undgå udslip til miljøet.
P280 – Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
P391 – Opsaml spild.
P302+P352 – Efter kontakt med huden: Vask med rigelige mængder vand.
P308+P313 – I tilfælde af eksponering eller hvis påvirket: Søg lægehjælp/opmærksomhed.
P333+P313 – Hvis der opstår hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp.
P362+P364 – Tag forurenet tøj af og vask det før genbrug.
P405 – Opbevares under lås.
P501 – Indholdet/beholderen bortskaffes til indsamlingssted for farligt affald eller specialaffald.

Faresætninger:
H317 – Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H360FD – Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
H410 – Meget giftig for vandlevende organismer med langvarige virkninger.
EUH 211 – Advarsel! Sprøjtning kan danne farlige dråber, der kan indåndes. Indånd ikke aerosol eller tåge.