Elegoo Dental Castable UV Resin 500g – Green

Vi er certificeret forhandler af Elegoo (Se certifikat her), og hos os kan du købe denne avanceret Elegoo Dental Castable UV Resin i grøn. Avanceret resin designet til præcision og holdbarhed.

På lager

Original price was: 408,00 kr..Current price is: 326,40 kr..

På lager

-
+

Hastighed & ydeevne

Krympningshastighed (%)
0.2-0.5
Maks. kraft (KGF)
129.32±10%
Trækstyrke (MPA)
31.285±10%
Udbyttepunktsforlængelse (%)
6.322±10%
Forlængelse ved brud (%)
8.852±10%
Bøjningsstyrke (MPa)
39.721±10%
Bøjningsmodul (MPa)
811.072±10%
Shore-hårdhed(D)
85-88
Slagstyrke med hak(j/m)
135,66±10%.
Trækmodul (MPa)
434.5±10%
Viskositet (mPa-s)
50-170
Absorptionsbånd
385 nm-410 nm
Densitet (g/cm3)
1.05-1.25

Anmeldelser

Der er endnu ikke nogle anmeldelser.

Vær den første til at anmelde “Elegoo Dental Castable UV Resin 500g – Green”

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Relaterede varer

Unikke funktioner ved Elegoo Dental Castable UV Resin

Høj præcision og holdbarhed

Med en minimal krympningsgrad på 0,2-0,5%, enestående trækstyrke på 31,285MPA og en bøjningsstyrke på 39,721MPa sikrer den præcise og holdbare tandlægeudskrifter.
 

God stabilitet

Med en Shore-hårdhed på 85-88 tilbyder denne harpiks optimal stabilitet og overlegen slagstyrke (135,66 j/m).
 

Perfekt til komplekse tandlægeanvendelser

Perfekt til komplekse tandlægeanvendelser sikrer dens absorptionsbånd på 385nm-410nm og dens densitet på 1,05-1,25 g/cm³ uovertruffen pålidelighed og detaljerigdom. Hæv din tandlæge-3D-udskrivning med Elegoos topmoderne castable UV harpiks.
Elegoo Dental Castable UV Resin 500g i farven Green

Information om sikkerhed og fare

Anvendelsesnote: Vandet, der bruges til at vaske de vandvaskbare harpiksmodeller, må ikke hældes direkte i kloaksystemet eller i en vask. For ikke at skade miljøet skal det placeres i sollys, så harpiksen, der er tilbage i vandet, hærder helt.

Resin sikkerhed symboler

Sikkerhedssætninger:
P101 – Hvis der er behov for lægehjælp, skal du have produktbeholderen eller etiketten ved hånden.
P102 – Opbevares utilgængeligt for børn.
P201 – Indhent særlige anvisninger før brug.
P261 – Undgå at indånde støv / røg / gas / tåge / dampe / spray.
P272 – Kontamineret arbejdstøj må ikke bæres uden for arbejdspladsen.
P273 – Undgå udslip til miljøet.
P280 – Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
P391 – Opsaml spild.
P302+P352 – Efter kontakt med huden: Vask med rigelige mængder vand.
P308+P313 – I tilfælde af eksponering eller hvis påvirket: Søg lægehjælp/opmærksomhed.
P333+P313 – Hvis der opstår hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp.
P362+P364 – Tag forurenet tøj af og vask det før genbrug.
P405 – Opbevares under lås.
P501 – Indholdet/beholderen bortskaffes til indsamlingssted for farligt affald eller specialaffald.

Faresætninger:
H317 – Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H360FD – Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
H410 – Meget giftig for vandlevende organismer med langvarige virkninger.
EUH 211 – Advarsel! Sprøjtning kan danne farlige dråber, der kan indåndes. Indånd ikke aerosol eller tåge.

Ønsker du en 3D printer til dit resin?

Skal vi hjælpe dig videre?

Hvis du har brug for vores hjælp, er du velkommen til at sende os en henvendelse gennem formularen herunder. Du kan også altid kontakte os på telefon eller mail.

Skriv til os