Elegoo Thermochromic Resin 1 kg – From Grey to Purple Color

Som certificeret forhandler af Elegoo (Se certifikat her), kan du hos os anskaffe dig Elegoo Thermochromic Resin som kan SKIFTE FARVE fra grå til lilla i ethvert medium over 50 grader.

På lager

Original price was: 412,50 kr..Current price is: 330,00 kr..

På lager

-
+

Beskrivelse af Elegoo Thermochromic Resin:

Elegoo Thermochromic Resin kan SKIFTE FARVE fra grå til lilla i ethvert medium over 50 grader. Med thermochromic resin bliver 3D printning endnu sjovere.

Velegnet til de fleste DLP/LCD/SLA 3D printere med 405 nm bølgelængder, hvilket gør det ideelt til præcisionsmodeller, kompleks prototyping, miniaturefigurer og daglige designprojekter. Oplev det bedste resultat ved at bruge Elegoo Resin 3D printere sammen med denne termokrome resin.

Hastighed & ydeevne

Viskositet
600~800mPa·s
Densitet
1.05~1.25g/cm³ (målt ved 25℃)
Hårdhed (Shore D)
80-86D
Slagstyrke (j/m)
80±10%
Trækbrudstyrke (MPa)
39.06±10%
Trækmodul
538.4±10%
Maksimal kraft (KGF)
165.7±10%
Deformation ved maksimal kraftpunkt (mm)
5.32±10%
Forlængelse ved flydepunkt (%)
5.71±10%
Forlængelse ved brud (%)
9.4±10%
Maksimal bøjningsstyrke (MPa)
48.93±10%
Holdbarhed
2 år
Bøjningsmodul (MPa)
1412.8±10%

Anmeldelser

Der er endnu ikke nogle anmeldelser.

Vær den første til at anmelde “Elegoo Thermochromic Resin 1 kg – From Grey to Purple Color”

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Relaterede varer

Hvordan skifter Elegoo Thermochromic Resin farve?

Det sker ikke ved ekstern farvning eller ved at blande harpiksen til en ny farve. Elegoo Thermochromic resin kan simpelthen SKIFTE FARVE fra grå til lilla i ethvert medium over 50 grader. Med thermochromic resin bliver 3D printning endnu sjovere. Denne unikke resin, rig på kvalitetspigmenter og fotoinitiatorer, giver printede modeller en kunstnerisk renhed og en fortryllende farveeffekt.
Elegoo Thermochromic Resin 1000g - From Grey to Purple Color
Elegoo Thermochromic Resin 1000g - From Grey to Purple Color

Opnår ultrolige fine detaljer

Designet med lav volumenkrympning og enestående printningspræcision under fotohærdning, sikrer Elegoo Termokrom Resin enestående 3D Prints med glatte overflader, fine detaljer og dimensionel stabilitet. Denne resin udstråler en let, næsten lugtfri sammensætning, der gør din udskrivningsproces behagelig og fri for skarpe lugte.

Fremragende fluiditet og lav viskositet

Den fremragende fluiditet sikrer, at resin hurtigt og præcist fylder rummet mellem modellen og frigivelsesfilmen, hvilket forbedrer printningssucces og reducerer resinets klæbning til FEP-filmen. Den lave viskositet gør det desuden nemt at rengøre resinbeholderen og forlænger frigivelsesfilmens levetid.

Information om sikkerhed og fare

Anvendelsesnote: Vandet, der bruges til at vaske de vandvaskbare harpiksmodeller, må ikke hældes direkte i kloaksystemet eller i en vask. For ikke at skade miljøet skal det placeres i sollys, så harpiksen, der er tilbage i vandet, hærder helt.

Resin sikkerhed symboler

Sikkerhedssætninger:
P101 – Hvis der er behov for lægehjælp, skal du have produktbeholderen eller etiketten ved hånden.
P102 – Opbevares utilgængeligt for børn.
P201 – Indhent særlige anvisninger før brug.
P261 – Undgå at indånde støv / røg / gas / tåge / dampe / spray.
P272 – Kontamineret arbejdstøj må ikke bæres uden for arbejdspladsen.
P273 – Undgå udslip til miljøet.
P280 – Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
P391 – Opsaml spild.
P302+P352 – Efter kontakt med huden: Vask med rigelige mængder vand.
P308+P313 – I tilfælde af eksponering eller hvis påvirket: Søg lægehjælp/opmærksomhed.
P333+P313 – Hvis der opstår hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp.
P362+P364 – Tag forurenet tøj af og vask det før genbrug.
P405 – Opbevares under lås.
P501 – Indholdet/beholderen bortskaffes til indsamlingssted for farligt affald eller specialaffald.

Faresætninger:
H317 – Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H360FD – Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
H410 – Meget giftig for vandlevende organismer med langvarige virkninger.
EUH 211 – Advarsel! Sprøjtning kan danne farlige dråber, der kan indåndes. Indånd ikke aerosol eller tåge.

Skal vi hjælpe dig videre?

Hvis du har brug for vores hjælp, er du velkommen til at sende os en henvendelse gennem formularen herunder. Du kan også altid kontakte os på telefon eller mail.

Skriv til os