Elegoo Resin Bundle: Mix – 3 stk. (3x 1 kg resin)

Som certificeret forhandler af Elegoo (Se certifikat her), sælger vi denne Elegoo Resin Bundle: Mix – 3 stk. (3x 1 kg resin)

  • 1x Plant-Based Resin 1 kg som næsten er lugtfri, i forhold til vores andet resin
  • 1x Standard Resin 1 kg med høj præcision og stor stabilitet
  • 1x ABS-Like Resin 1 kg som er meget stabil og hærder hurtig.

På lager

Original price was: 846,00 kr..Current price is: 676,80 kr..

På lager

-
+

Beskrivelse af Elegoo Resin Bundle: Mix – 3 stk:

I denne bundle får du:

  • 1x 1 kg Elegoo Plant-Based Resin – Grey
  • 1x 1 kg Elegoo Standard Resin – Grey
  • 1x 1 kg ABS-like Resin – Grey

Elegoo Plant-Based Resin:

Dette resin er meget populært, fordi det ikke lugter nær så meget som vores andet resin. ELEGOO Plant-Based Resin tilbyder en imponerende sejhed og høj præcision.

Dette resin er kompatibel med alle LCD/MSLA/DLP 3D printere – særligt vores Elegoo Resin 3D printere.

Elegoo Standard Resin:

Standard resin med høj præcision og stor stabilitet. Det er specielt designet til at reducere volumenkrympning under fotokureringsprocessen, og du opnår høj præcision i printmodellen med en glat finish.

Fuldt kompatibel med LCD 3D printere fra Elegoo i Mars-, Saturn- og Jupiter-serien. Dette Elegoo Standard Resin er generelt kompatibel med de fleste LCD-, DLP- og SLA 3D printere fra forskellige producenter.

Elegoo ABS-Like Resin:

ABS-lignende resin, som er enormt stabil og hærder hurtigt. Dette ABS-lignende resin er designet til at reducere printtiden betydeligt med sin fremragende fluiditet.

Opbevaring og sikkerhed: Produktet anbefales at opbevares væk fra direkte sollys og støv samt uden for børns rækkevidde. Selvom det er sikrere end andre 3D printerharpikser, anbefales brug af maske og handsker for ekstra sikkerhed ved håndtering, og eventuel hudkontakt bør straks skylles med rigeligt sæbevand.

Andre pakker med resin:

Her finder du en pakke udelukkende med Standard Resin.

Her finder du en pakke udelukkende med Water Washable Resin.

Her finder du en pakke udelukkende med ABS-Like Resin.

Specifikationer for Elegoo Standard Resin:

Viskositet
150-200mPa·s
Krympning
150-200mPa·s
Hårdhed (Shore D)
84 D
Trækbrudstyrke (MPa)
36-53 Mpa
Holdbarhed
2 år
Bøjningsstyrke
59-70 Mpa
Væsketæthed
1,100 g/cm³
Elongation ved brud
14,2
Fast stof tæthed
1,195 g/cm³

Specifikationer for Elegoo ABS-like Resin:

Viskositet
150-250 MPa·s
Absorptionsbånd
385 nm-410 nm (bølgelængde)
Tørhed
1,05-1,25 g/cm3
Hårdhed (Shore D)
75D
Trækbrudstyrke (MPa)
30-52 MPa
Trækmodul
1,779-2,385 MPa
Termisk deformationstemperatur
80°C
Bøjningsstyrke (MPa)
40-70 MPa
Bøjningsmodul (MPa)
1,882-2,385 MPa
Volumenkrympning
3,72-4,24%
Lineær krympning
1,05-1,35%
Glasovergangstemperatur
100°C
Slagbrudsstyrke for indhak
41-48 j/m
Holdbarhed
2 år

Specifikationer for Elegoo Plant-Based Resin:

Shore-hårdhed(D)
80-84D
Strækstyrke
19,86±10% Mpa
Viskositet (mPa-s)
200-400 mPa-s
Absorptionsbånd
355nm-410nm
Væsketæthed
1,05-1,25 g/cm³
Fast massefylde
1,05-1,25 g/cm³ F
Forlængelsesstyrke
27,46±10% Mpa
Holdbarhed
2 år

Download manualer & guides:

Anmeldelser

Der er endnu ikke nogle anmeldelser.

Vær den første til at anmelde “Elegoo Resin Bundle: Mix – 3 stk. (3x 1 kg resin)”

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Relaterede varer

Elegoo Resin Bundle Mix - 3 stk. (3x 1 kg resin)

Information om sikkerhed og fare

Anvendelsesnote: Vandet, der bruges til at vaske de vandvaskbare harpiksmodeller, må ikke hældes direkte i kloaksystemet eller i en vask. For ikke at skade miljøet skal det placeres i sollys, så harpiksen, der er tilbage i vandet, hærder helt.

Resin sikkerhed symboler

Sikkerhedssætninger:
P101 – Hvis der er behov for lægehjælp, skal du have produktbeholderen eller etiketten ved hånden.
P102 – Opbevares utilgængeligt for børn.
P201 – Indhent særlige anvisninger før brug.
P261 – Undgå at indånde støv / røg / gas / tåge / dampe / spray.
P272 – Kontamineret arbejdstøj må ikke bæres uden for arbejdspladsen.
P273 – Undgå udslip til miljøet.
P280 – Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
P391 – Opsaml spild.
P302+P352 – Efter kontakt med huden: Vask med rigelige mængder vand.
P308+P313 – I tilfælde af eksponering eller hvis påvirket: Søg lægehjælp/opmærksomhed.
P333+P313 – Hvis der opstår hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp.
P362+P364 – Tag forurenet tøj af og vask det før genbrug.
P405 – Opbevares under lås.
P501 – Indholdet/beholderen bortskaffes til indsamlingssted for farligt affald eller specialaffald.

Faresætninger:
H317 – Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H360FD – Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
H410 – Meget giftig for vandlevende organismer med langvarige virkninger.
EUH 211 – Advarsel! Sprøjtning kan danne farlige dråber, der kan indåndes. Indånd ikke aerosol eller tåge.