Elegoo Resin Bundle: Water Washable – 3 stk. (3x 1 kg resin)

Vi er certificeret forhandler af Elegoo (Se certifikat her), og vi har lavet en Elegoo Water Washable Resin Bundle – hvor du får 3x 1 kg resin med følgende egenskaber: Høj præcision, lav warping og så behøver du ikke en vaskestation til det.

På lager

Original price was: 828,00 kr..Current price is: 662,40 kr..

På lager

-
+

Beskrivelse af Elegoo Resin Bundle: Water Washable – 3 stk.:

Water Washable resin er meget populært, både fordi det ikke lugter nær så meget som vores andet resin, og så behøver du ikke en vaskestation til det. Det tager dog længere tid, at printe med end vores andre resin-produkter.

Dette resin er kompatibel med alle LCD/MSLA/DLP 3D printere – særligt vores Elegoo Resin 3D printere.

 

Andre pakker med resin:

Her finder du en pakke udelukkende med Standard Resin.

Her finder du en pakke udelukkende med ABS-Like Resin.

Her finder du en pakke med blandet Resin.

Hastighed & ydeevne

Shore-hårdhed(D)
80 - 85
Viskositet (mPa-s)
100 - 350 mPa*s
Fast massefylde
1,05 - 1,25 g/cm³
Forlængelsesstyrke
30 - 52 Mpa
Flydende massefylde
1,05 - 1,25 g/cm³
Volumetrisk krympning
3,72 - 4,24 %.
Bøjningsstyrke
40 - 70 Mpa

Anmeldelser

Der er endnu ikke nogle anmeldelser.

Vær den første til at anmelde “Elegoo Resin Bundle: Water Washable – 3 stk. (3x 1 kg resin)”

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Relaterede varer

Unikke funktioner ved Elegoo Water Washable Resin

Lyse og forbløffende Farve

Med høj kvalitet af pigmenter og fotoinitiatorer inde i ELEGOO UV-udhærdningsharpiks har modellerne, der er udskrevet med harpiks, en meget ren og forbløffende farveeffekt, ligesom et kunstværk.

Høj præcision og lav warping

ELEGOO fotopolymerharpiks er specielt designet til at reducere volumenkrympning under fotoudhærdningsprocessen, hvilket sikrer høj præcision i udskriftsmodellen med en glat finish.

Hurtig hærdning og god flydeevne

LEGOO 405nm Rapid Resin er designet til markant at reducere udskrivningstiden med sin fremragende fluiditet. Samtidig garanterer dens store stabilitet og passende hårdhed en bekymringsfri udskrivningsoplevelse og succesfuld udskrivning.

Sikker Emballage

Lækagesikker flaske, fuldt omviklet med en plastikboblepose, og en eksklusivt designet æske sikrer, at harpiksen forbliver på sin plads, hvor den hører hjemme.

Bredt udvalg af applikationer

Velegnet til præcisionsmodelprint og kompleks prototyping med de fleste DLP/LCD 3D printere.
Elegoo Resin Bundle Water Washable - 3 stk.

Information om sikkerhed og fare

Anvendelsesnote: Vandet, der bruges til at vaske de vandvaskbare harpiksmodeller, må ikke hældes direkte i kloaksystemet eller i en vask. For ikke at skade miljøet skal det placeres i sollys, så harpiksen, der er tilbage i vandet, hærder helt.

Resin sikkerhed symboler

Sikkerhedssætninger:
P101 – Hvis der er behov for lægehjælp, skal du have produktbeholderen eller etiketten ved hånden.
P102 – Opbevares utilgængeligt for børn.
P201 – Indhent særlige anvisninger før brug.
P261 – Undgå at indånde støv / røg / gas / tåge / dampe / spray.
P272 – Kontamineret arbejdstøj må ikke bæres uden for arbejdspladsen.
P273 – Undgå udslip til miljøet.
P280 – Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
P391 – Opsaml spild.
P302+P352 – Efter kontakt med huden: Vask med rigelige mængder vand.
P308+P313 – I tilfælde af eksponering eller hvis påvirket: Søg lægehjælp/opmærksomhed.
P333+P313 – Hvis der opstår hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp.
P362+P364 – Tag forurenet tøj af og vask det før genbrug.
P405 – Opbevares under lås.
P501 – Indholdet/beholderen bortskaffes til indsamlingssted for farligt affald eller specialaffald.

Faresætninger:
H317 – Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H360FD – Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
H410 – Meget giftig for vandlevende organismer med langvarige virkninger.
EUH 211 – Advarsel! Sprøjtning kan danne farlige dråber, der kan indåndes. Indånd ikke aerosol eller tåge.

Ønsker du en 3D printer til dit resin?