Elegoo Plant-Based Resin – Clear Green

Vi er certificeret forhandler af Elegoo (Se certifikat her), hvor du kan købe denne Elegoo Plant-Based Resin tilbyder en imponerende sejhed og høj præcision. Den er alsidig, kompatibel med de fleste 3D printere, og dens lækagesikre emballage sikrer problemfri brug og opbevaring. Dette resin er meget populært, fordi det ikke lugter nær så meget som vores andet resin.

Farve:
Clear Green

200,00 kr.298,75 kr. 160,00 kr.239,00 kr.

-
+

Beskrivelse af Elegoo Plant-Based Resin:

ELEGOO Plant Based Resin tilbyder en imponerende sejhed og høj præcision. Den er alsidig, kompatibel med de fleste 3D printere, og dens lækagesikre emballage sikrer problemfri brug og opbevaring.

Dette resin er meget populært, fordi det ikke lugter nær så meget som vores andet resin,

Dette resin er kompatibel med alle LCD/MSLA/DLP 3D printere – særligt vores Elegoo Resin 3D printere.

Obevaring og sikkerhed: Produktet anbefales at opbevares væk fra direkte sollys og støv samt uden for børns rækkevidde. Selvom det er sikrere end andre 3D printerharpikser, anbefales brug af maske og handsker for ekstra sikkerhed ved håndtering, og eventuel hudkontakt bør straks skylles med rigeligt sæbevand.

Hastighed & ydeevne

Shore-hårdhed(D)
80-84D
Strækstyrke
19,86±10% Mpa
Viskositet (mPa-s)
200-400 mPa-s
Absorptionsbånd
355nm-410nm
Væsketæthed
1,05-1,25 g/cm³
Fast massefylde
1,05-1,25 g/cm³ F
Forlængelsesstyrke
27,46±10% Mpa
Holdbarhed
2 år

Anmeldelser

Der er endnu ikke nogle anmeldelser.

Vær den første til at anmelde “Elegoo Plant-Based Resin – Clear Green”

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Relaterede varer

Unikke funktioner ved Elegoo Plant-Based Resin

God printoplevelse

Fremstillet hovedsageligt af sojabønner, er ELEGOO Plante-baseret harpiks BPA-fri med ultra-lav lugt og næsten ingen generende dampe, hvilket sikrer en behagelig og sikker 3D printningsoplevelse.

Høj præcision

Med lav skørhed og krympning så lav som 3,72% byder ELEGOO Plante-baseret 3D printerharpiks en imponerende sejhed og høj præcision, perfekt til detaljerede og nøjagtige 3D prints.

Sikker Emballage

Alle ELEGOO 3D printerharpikser opbevares i en plastflaske, der er fuldt omviklet med en PE-pose inde i en støddæmpende boblepose, hvilket sikrer, at ingen harpiks løber ud, selv hvis flasken er sprækket.

Bredt udvalg af applikationer

Velegnet til præcisionsmodelprint og kompleks prototyping med de fleste DLP/LCD 3D printere.
Elegoo Plant-Based Resin

Information om sikkerhed og fare

Anvendelsesnote: Vandet, der bruges til at vaske de vandvaskbare harpiksmodeller, må ikke hældes direkte i kloaksystemet eller i en vask. For ikke at skade miljøet skal det placeres i sollys, så harpiksen, der er tilbage i vandet, hærder helt.

Resin sikkerhed symboler

Sikkerhedssætninger:
P101 – Hvis der er behov for lægehjælp, skal du have produktbeholderen eller etiketten ved hånden.
P102 – Opbevares utilgængeligt for børn.
P201 – Indhent særlige anvisninger før brug.
P261 – Undgå at indånde støv / røg / gas / tåge / dampe / spray.
P272 – Kontamineret arbejdstøj må ikke bæres uden for arbejdspladsen.
P273 – Undgå udslip til miljøet.
P280 – Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
P391 – Opsaml spild.
P302+P352 – Efter kontakt med huden: Vask med rigelige mængder vand.
P308+P313 – I tilfælde af eksponering eller hvis påvirket: Søg lægehjælp/opmærksomhed.
P333+P313 – Hvis der opstår hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp.
P362+P364 – Tag forurenet tøj af og vask det før genbrug.
P405 – Opbevares under lås.
P501 – Indholdet/beholderen bortskaffes til indsamlingssted for farligt affald eller specialaffald.

Faresætninger:
H317 – Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H360FD – Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
H410 – Meget giftig for vandlevende organismer med langvarige virkninger.
EUH 211 – Advarsel! Sprøjtning kan danne farlige dråber, der kan indåndes. Indånd ikke aerosol eller tåge.

Ønsker du en 3D printer til dit resin?