Elegoo Standard 8K Resin 1 kg – Space Grey

Som certificeret forhandler af Elegoo (Se certifikat her), sælger vi denne Elegoo Standard 8K Resin 1 kg med følgende egenskaber: Lugtfri, høj præcision, lavt svind, lav viskositet, god flydeevne og er kompatibel med de fleste DLP/LCD 3D-printere, der bruger en 405 nm bølgelængde lyskilde.

På lager

348,75 kr. inkl. moms (279,00 kr. ekskl. moms)

På lager

-
+

Beskrivelse af Elegoo Standard 8K Resin 1 kg:

Når du printer med dette produkt, Elegoo Standard 8K resin, vil du også bemærke den lave viskositet og gode flydeevne, som gør printningsprocessen problemfri. Resinen størkner til perfektion, hvilket øger dit modelprints succesrate og reducerer vedhæftningen til FEP-filmen. Samtidig sikrer den lave viskositet en problemfri fjernelse af modellen og forlænger levetiden for din slippefilm.

Hastighed & ydeevne

Viskositet
250~400mPa-s
Densitet
1,05 ~ 1,25 g / cm3 (densitometer (25 ℃))
Hårdhed (Shore D)
80-85D
Slagstyrke (j/m)
76±10%
Trækbrudstyrke (MPa)
45,62±10%
Trækmodul
608.5±10%
Maksimal kraft (KGF)
168.7±10%
Deformation ved maksimal kraftpunkt (mm)
5.75±10%
Forlængelse ved flydepunkt (%)
6,34±10%
Forlængelse ved brud (%)
11.5±10%
Maksimal bøjningsstyrke (MPa)
58,3±10%
Bøjningsmodul (MPa)
1123,2±10%

Anmeldelser

Der er endnu ikke nogle anmeldelser.

Vær den første til at anmelde “Elegoo Standard 8K Resin 1 kg – Space Grey”

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Relaterede varer

Unikke funktioner ved Elegoo 8K Standard Resin

Lyse og imponerende farver

Med højkvalitetspigmenter og fotoinitiatorer i Elegoo 8K standard fotopolymer resin, har modeller, der er printet med denne resin, en meget ren og imponerende farveeffekt.

Høj præcision og lavt svind

Omfattende tests udføres for at verificere den lave krympning og høje printnøjagtighed af 8K standard fotopolymerresinerne, inden de frigives til offentligheden. Fremragende dimensionstolerance og lav krympning sikrer høj præcision af de printede modeller med utroligt glatte overflader, klare detaljer og præcise dimensioner.

Lav viskositet og god flydeevne

Med god flydeevne kan resin hurtigt trænge ind i modellen og derefter størkne til form, hvilket forbedrer succesraten for modelprint og reducerer resinens vedhæftning til FEP-filmen. Samtidig garanterer lav viskositet en fremragende ydeevne ved resin 3D print, nem fjernelse af modellen og forlænger levetiden for slippefilmen.

Lugtfri resin

Elegoo’s R&D-team anvender en raffineret formel for at minimere lugten med en struktur, der er nem at rengøre og med god rengøringseffekt. Du kan nemt skabe high-quality og komplekse 3D-modeller.

Bredt udvalg af applikationer

Bredt kompatibel med de fleste DLP/LCD 3D-printere, der bruger en 405 nm bølgelængde lyskilde.
Elegoo Standard 8K Resin 1000g - Space grey

Information om sikkerhed og fare

Anvendelsesnote: Vandet, der bruges til at vaske de vandvaskbare harpiksmodeller, må ikke hældes direkte i kloaksystemet eller i en vask. For ikke at skade miljøet skal det placeres i sollys, så harpiksen, der er tilbage i vandet, hærder helt.

Resin sikkerhed symboler

Sikkerhedssætninger:
P101 – Hvis der er behov for lægehjælp, skal du have produktbeholderen eller etiketten ved hånden.
P102 – Opbevares utilgængeligt for børn.
P201 – Indhent særlige anvisninger før brug.
P261 – Undgå at indånde støv / røg / gas / tåge / dampe / spray.
P272 – Kontamineret arbejdstøj må ikke bæres uden for arbejdspladsen.
P273 – Undgå udslip til miljøet.
P280 – Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
P391 – Opsaml spild.
P302+P352 – Efter kontakt med huden: Vask med rigelige mængder vand.
P308+P313 – I tilfælde af eksponering eller hvis påvirket: Søg lægehjælp/opmærksomhed.
P333+P313 – Hvis der opstår hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp.
P362+P364 – Tag forurenet tøj af og vask det før genbrug.
P405 – Opbevares under lås.
P501 – Indholdet/beholderen bortskaffes til indsamlingssted for farligt affald eller specialaffald.

Faresætninger:
H317 – Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H360FD – Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
H410 – Meget giftig for vandlevende organismer med langvarige virkninger.
EUH 211 – Advarsel! Sprøjtning kan danne farlige dråber, der kan indåndes. Indånd ikke aerosol eller tåge.

Skal vi hjælpe dig videre?

Hvis du har brug for vores hjælp, er du velkommen til at sende os en henvendelse gennem formularen herunder. Du kan også altid kontakte os på telefon eller mail.

Skriv til os

Kontakt os ang. lagerstatus

Produktet er ikke på lager, men du er velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for svar på hvornår produktet er på lager igen.

Modtag 10 % på filament & resin

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få straks en rabatkode på 10 % til filament og resin – det perfekte brændstof til dine kreative projekter! Vilkår og betingelser gælder.

Billede af filament og resin

Rabatkoden sendes øjeblikkeligt til din indbakke ved tilmelding, og gælder kun ved første køb.

🔥 Få din rabatkode nu ➡️