Elegoo Standard Resin 1 kg – Blue

Som certificeret forhandler af Elegoo (Se certifikat her), sælger vi denne Elegoo Standard Resin med høj præcision og stor stabilitet. Det er specielt designet til at reducere volumenkrympning under fotokureringsprocessen, og du opnår høj præcision i printmodellen med en glat finish.

På lager

Original price was: 247,00 kr..Current price is: 197,60 kr..

På lager

-
+

Beskrivelse af Elegoo Standard Resin:

Standard resin med høj præcision og stor stabilitet. Det er specielt designet til at reducere volumenkrympning under fotokureringsprocessen, og du opnår høj præcision i printmodellen med en glat finish.

Fuldt kompatibel med LCD 3D printere fra Elegoo i Mars-, Saturn- og Jupiter-serien. Dette Elegoo Standard Resin er generelt kompatibel med de fleste LCD-, DLP- og SLA 3D printere fra forskellige producenter.

Hastighed & ydeevne

Viskositet
150-200mPa·s
Krympning
150-200mPa·s
Hårdhed (Shore D)
84 D
Trækbrudstyrke (MPa)
36-53 Mpa
Holdbarhed
2 år
Bøjningsstyrke
59-70 Mpa<br />
Væsketæthed
1,100 g/cm³
Elongation ved brud
14,2
Fast stof tæthed
1,195 g/cm³

Anmeldelser

Der er endnu ikke nogle anmeldelser.

Vær den første til at anmelde “Elegoo Standard Resin 1 kg – Blue”

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Relaterede varer

Unikke funktioner ved Elegoo Standard Resin

Lav krympning og høj præcision

Elegoo fotopolymer resin er specielt designet til at reducere volumenkrympning under fotokureringsprocessen, hvilket sikrer høj præcision i printmodellen med en glat finish.

Hurtig hærdning og stor stabilitet

Elegoo 405nm Rapid Resin er designet til at reducere printetiden betydeligt takket være dens fremragende flydeevne. Samtidig garanterer dens store stabilitet og passende hårdhed en bekymringsfri printoplevelse og succesfuld udskrivning.
Elegoo-Standard-Photoplymer-Resin-1000g-Blue-1-1
Elegoo Standard Photoplymer Resin 1000g - Grey hos 3D Printeq

Klare og imponerende farver

Med højkvalitets-pigmenter og fotoinitiatorer i Elegoo UV-hærdende resin printer 3D printeren modeller med en meget ren og imponerende farveeffekt.

Bred anvendelse

På grund af dens fremragende præstationer er Elegoo Standard Resin velegnet til de fleste DLP/LCD 3D printere. Fungerer bedst med LCD 3D printere.

Sikker emballage

Lækagesikker flaske, der er fuldt indpakket i en plastikboblepose, og en eksklusivt designet pakkeæske sikrer, at resinen forbliver på sin plads, hvor den hører hjemme.
Elegoo Standard Photoplymer Resin 1000g - Grey hos 3D Printeq

Information om sikkerhed og fare

Anvendelsesnote: Vandet, der bruges til at vaske de vandvaskbare harpiksmodeller, må ikke hældes direkte i kloaksystemet eller i en vask. For ikke at skade miljøet skal det placeres i sollys, så harpiksen, der er tilbage i vandet, hærder helt.

Resin sikkerhed symboler

Sikkerhedssætninger:
P101 – Hvis der er behov for lægehjælp, skal du have produktbeholderen eller etiketten ved hånden.
P102 – Opbevares utilgængeligt for børn.
P201 – Indhent særlige anvisninger før brug.
P261 – Undgå at indånde støv / røg / gas / tåge / dampe / spray.
P272 – Kontamineret arbejdstøj må ikke bæres uden for arbejdspladsen.
P273 – Undgå udslip til miljøet.
P280 – Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
P391 – Opsaml spild.
P302+P352 – Efter kontakt med huden: Vask med rigelige mængder vand.
P308+P313 – I tilfælde af eksponering eller hvis påvirket: Søg lægehjælp/opmærksomhed.
P333+P313 – Hvis der opstår hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp.
P362+P364 – Tag forurenet tøj af og vask det før genbrug.
P405 – Opbevares under lås.
P501 – Indholdet/beholderen bortskaffes til indsamlingssted for farligt affald eller specialaffald.

Faresætninger:
H317 – Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H360FD – Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
H410 – Meget giftig for vandlevende organismer med langvarige virkninger.
EUH 211 – Advarsel! Sprøjtning kan danne farlige dråber, der kan indåndes. Indånd ikke aerosol eller tåge.