Certificerede forhandlere af CreatBot
Over 20 års erfaring
Optimering af arbejdsprocesser
3D Printeq
Beklager - vi arbejder på siden, så den kan forekomme ustabil | Gratis fragt over 395,- til GLS pakkeshops

Elegoo 8K Water Washable Resin 1 kg - Space Grey

Som certificeret forhandler af Elegoo (Se certifikat her), kan du hos os anskaffe dig Elegoo 8K Water Washable Resin 1 kg med følgende egenskaber: Høj præcision, lavt svind, lav viskositet, god flydeevne, sikkert at benytte og er velegnet til præcisionsmodelprint og komplekse prototyper på de fleste DLP/LCD 3D printere.

309 kr.

247 kr. ekskl. moms

På lager

Tilbudsform/rådgivning
Levering af 3D printer
Over 20 års erfaring
Spørgsmål?
Beskrivelse
Tekniske specifikationer

Beskrivelse af Elegoo 8K Water Washable Resin:

8K vandvaskbar resin med lyse og imponerende farver. Fremragende dimensionstolerance og lav krympning sikrer højpræcise printede modeller med utroligt glatte overflader, fine detaljer og nøjagtige dimensioner.

Dette resin er meget populært, både fordi det ikke lugter nær så meget som vores andet resin, og så behøver du ikke en vaskestation til det.

Hastighed & ydeevne

Viskositet
200~400mPa·s
Densitet
1.05~1.25g/cm³ (målt ved 25℃)
Maksimal kraft (KGF)
103.5±10%
Trækbrudstyrke (MPa)
24.39±10%
Slagstyrke (j/m)
68±10%
Trækmodul
327.7±10%
Deformation af det maksimale kraftpunkt (mm)
5.66±10%
Forlængelse ved flydepunkt (%)
5.37±10%
Forlængelse ved brud(%)
10±10%
Maksimal bøjningsstyrke (MPa)
28.08±10%
Bøjningsmodul (MPa)
760.53±10%
Hårdhed (Shore D)
80-85D

Unikke funktioner ved Elegoo 8K Water Washable Resin:

Sikkert at benytte

​Vandopløselig, minimal lugt, minimal hudirritation, ingen behov for dyr IPA, bare skyl med postevand eller læg i blød i kort tid for at rense dine 3D-udskrifter. Det er sikrere at bruge og forbedrer din effektivitet samtidig med, at du sparer på dit budget ved at reducere efterbehandlingstiden.
---

Høj præcision og lavt svind

Elegoo's forskningsteam udfører omfattende forskning og tests for at verificere den lave volumenkrympning og høje nøjagtighed af de 8K vandopløselige resin under fotokureringen, inden de frigives til offentligheden. Fremragende dimensionstolerance og lav krympning sikrer højpræcise printede modeller med utroligt glatte overflader, fine detaljer og nøjagtige dimensioner.
---

Lav viskositet og god flydeevne

Med god flydeevne kan resin hurtigt flyde til området mellem modellen og slippefilmen, hvilket forbedrer succesraten for print og reducerer printtid. Samtidig er det nemmere at rense resinbeholderen og slippe modellen fra FEP-filmen på grund af den lave viskositet.
--

Bredt udvalg af applikationer

Velegnet til præcisionsmodelprint og kompleks prototyping med de fleste DLP/LCD 3D printere.

Information om sikkerhed og fare

Anvendelsesnote: Vandet, der bruges til at vaske de vandvaskbare harpiksmodeller, må ikke hældes direkte i kloaksystemet eller i en vask. For ikke at skade miljøet skal det placeres i sollys, så harpiksen, der er tilbage i vandet, hærder helt.

Resin sikkerhed symboler

Sikkerhedssætninger:
P101 - Hvis der er behov for lægehjælp, skal du have produktbeholderen eller etiketten ved hånden.
P102 - Opbevares utilgængeligt for børn.
P201 - Indhent særlige anvisninger før brug.
P261 - Undgå at indånde støv / røg / gas / tåge / dampe / spray.
P272 - Kontamineret arbejdstøj må ikke bæres uden for arbejdspladsen.
P273 - Undgå udslip til miljøet.
P280 - Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
P391 - Opsaml spild.
P302+P352 - Efter kontakt med huden: Vask med rigelige mængder vand.
P308+P313 - I tilfælde af eksponering eller hvis påvirket: Søg lægehjælp/opmærksomhed.
P333+P313 - Hvis der opstår hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp.
P362+P364 - Tag forurenet tøj af og vask det før genbrug.
P405 - Opbevares under lås.
P501 - Indholdet/beholderen bortskaffes til indsamlingssted for farligt affald eller specialaffald.

Faresætninger:
H317 - Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H360FD - Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
H410 - Meget giftig for vandlevende organismer med langvarige virkninger.
EUH 211 - Advarsel! Sprøjtning kan danne farlige dråber, der kan indåndes. Indånd ikke aerosol eller tåge.

Sådan fungerer resinen perfekt på Saturn 3 Ultra 12K 3D-printeren:

 

Hvad synes andre om dette produkt?

Anmeldelser

Der er ikke skrevet anmeldelser til dette produkt endnu.

Vær den første til at skrive en anmeldelse af “Elegoo 8K Water Washable Resin 1 kg - Space Grey”

Elegoo 8K Water Washable Resin 1 kg - Space grey
Elegoo 8K Water Washable Resin 1 kg - Space Grey

309 kr.

247 kr. ekskl. moms

Rul til top og læg i kurv
Ekspert-rådgivning
Vi tilbyder kompetent rådgivning og sparring i alle faser af 3D printing processen, så du kan få mest muligt ud af din investering.
Bred erfaring
Med mange års erfaring i branchen har vores rådgivere en dyb forståelse for 3D printing teknologi, og de ved præcis, hvad der skal til for at opnå den bedst mulige løsning til dit projekt.
Kvalitetsprodukter
Vi fører kun produkter fra anerkendte mærker, så du kan være sikker på, at du får en høj kvalitet 3D printer, filament og tilbehør, der lever op til dine krav og forventninger.
cartmagnifiercrosschevron-downcheckmark-circle
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram