Certificerede forhandlere af CreatBot
Over 20 års erfaring
Optimering af arbejdsprocesser
3D Printeq
Beklager - vi arbejder på siden, så den kan forekomme ustabil | Gratis fragt over 395,- til GLS pakkeshops

Elegoo Standard 2.0 Resin 1 kg - White

Som certificeret forhandler af Elegoo (Se certifikat her), kan du hos os anskaffe dig Elegoo Standard 2.0 resin med lav viskositet og god flydeevne. Med fremragende fluiditet kan resinen hurtigt flyde til området mellem model og løsningsslip, hvilket forbedrer hele oplevelsen ved 3D printning.

225 kr.

180 kr. ekskl. moms

Farve:
White
Vis flere valgmuligheder

På lager

Tilbudsform/rådgivning
Levering af 3D printer
Over 20 års erfaring
Spørgsmål?
Beskrivelse
Tekniske specifikationer

Beskrivelse af Elegoo 2.0 Standard Resin:

Elegoo Standard 2.0 resin med lav viskositet og god flydeevne. Med fremragende fluiditet kan resinen hurtigt flyde til området mellem model og løsningsslip, hvilket forbedrer hele oplevelsen ved 3D printning.

Hastighed & ydeevne

Viskositet
200-400 mPa·s
Densitet
1,05-1,25 g/cm³ (densitometer ved 25°C)
Hårdhed (Shore D)
80-86D
Slagstyrke (j/m)
59±10%
Trækbrudstyrke (MPa)
33,21±10%
Maksimal kraft (KGF)
136,5±10%
Deformation ved maksimal kraftpunkt (mm)
5,70±10%
Forlængelse ved flydespids (%)
6,18±10%
Forlængelse ved brud (%)
10,03±10%
Maksimal bøjningsstyrke (MPa)
33,59±10%
Bøjningsmodul (MPa)
936,9±10%

Unikke funktioner ved Elegoo Standard 2.0 Resin:

Lav viskositet og god flydeevne

Med fremragende fluiditet kan resinen hurtigt flyde til området mellem model og løsningsslip, hvilket forbedrer succesen ved 3D printning og reducerer ligeledes printtiden. ​
---

Resin med høj præcision

Elegoo standard fotopolymer resin har en stærk evne til at modstå baggrundsbelysning, så der ikke er overskydende resin tilbage på overfladen af de printede modeller. Det sikrer, at hver model printes med en glat overflade, tydelig tekstur og fine detaljer.
---

Lav krympning

Lav krympning og god stabilitet reducerer volumenkrympning under hærdningsprocessen. Derfor vil de formede prints ikke være markant deformerede eller revnede over en længere periode efter rengøring og efterhærdning.
---
Elegoo Standard 2.0 Photoplymer Resin 1000g hos 3D Printeq

Sikker og næsten lugtfri

Elegoo standard fotopolymer resin er specielt formuleret med mindre lugt og en meget ren og lys farve. Der er mindre stærk lugt under udskrivningen, hvilket opretholder et friskt printmiljø.
---

Nem at rengøre

Elegoo 405 nm UV-hærdende standard resin kan nemt efterbehandles og rengøres med isopropylalkohol eller ethanol. Kompatibel med de fleste LCD og nogle DLP 3D printere. Fungerer dog bedst med Elegoo LCD 3D-printere.
Elegoo Standard 2.0 Photoplymer Resin 1000g hos 3D Printeq

Information om sikkerhed og fare

Anvendelsesnote: Vandet, der bruges til at vaske de vandvaskbare harpiksmodeller, må ikke hældes direkte i kloaksystemet eller i en vask. For ikke at skade miljøet skal det placeres i sollys, så harpiksen, der er tilbage i vandet, hærder helt.

Resin sikkerhed symboler

Sikkerhedssætninger:
P101 - Hvis der er behov for lægehjælp, skal du have produktbeholderen eller etiketten ved hånden.
P102 - Opbevares utilgængeligt for børn.
P201 - Indhent særlige anvisninger før brug.
P261 - Undgå at indånde støv / røg / gas / tåge / dampe / spray.
P272 - Kontamineret arbejdstøj må ikke bæres uden for arbejdspladsen.
P273 - Undgå udslip til miljøet.
P280 - Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
P391 - Opsaml spild.
P302+P352 - Efter kontakt med huden: Vask med rigelige mængder vand.
P308+P313 - I tilfælde af eksponering eller hvis påvirket: Søg lægehjælp/opmærksomhed.
P333+P313 - Hvis der opstår hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp.
P362+P364 - Tag forurenet tøj af og vask det før genbrug.
P405 - Opbevares under lås.
P501 - Indholdet/beholderen bortskaffes til indsamlingssted for farligt affald eller specialaffald.

Faresætninger:
H317 - Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H360FD - Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
H410 - Meget giftig for vandlevende organismer med langvarige virkninger.
EUH 211 - Advarsel! Sprøjtning kan danne farlige dråber, der kan indåndes. Indånd ikke aerosol eller tåge.

Hvad synes andre om dette produkt?

Anmeldelser

Der er ikke skrevet anmeldelser til dette produkt endnu.

Vær den første til at skrive en anmeldelse af “Elegoo Standard 2.0 Resin 1 kg - White”

Elegoo Standard 2.0 resin Photoplymer Resin 1000g hos 3D Printeq
Elegoo Standard 2.0 Resin 1 kg - White

225 kr.

180 kr. ekskl. moms

Rul til top og læg i kurv
Ekspert-rådgivning
Vi tilbyder kompetent rådgivning og sparring i alle faser af 3D printing processen, så du kan få mest muligt ud af din investering.
Bred erfaring
Med mange års erfaring i branchen har vores rådgivere en dyb forståelse for 3D printing teknologi, og de ved præcis, hvad der skal til for at opnå den bedst mulige løsning til dit projekt.
Kvalitetsprodukter
Vi fører kun produkter fra anerkendte mærker, så du kan være sikker på, at du får en høj kvalitet 3D printer, filament og tilbehør, der lever op til dine krav og forventninger.
cartmagnifiercrosschevron-downcheckmark-circle
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram